0981.79.32.69

Xe bán tải Suzuki Blind Van 580 kg.

293.000.000

Dòng xe bán tải vận chuyển cơ động với cửa lùa hai bên, xếp dỡ hàng hóa tiện lợi.