SUZUKI TRỌNG THIỆN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới Sở Dầu, P.Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0981 79 32 69 – 0911 959 289
Email: hoanganhtuan@trongthien.com.vn
Website: otosuzuki.net